⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Geeft veel meer rust in de nacht! - Laura

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Wat een uitvinding! Ben er zo blij mee!! - Hatice

30 NACHTEN RETOURBELEID

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen dertig dagen zonder opgaaf van reden op te zeggen. De herroepingstermijn bedraagt dertig dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft gekregen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Snoozi GmbH, Roonstraße 29, 50674 Keulen, Duitsland, info@snoozi.com, telefoon: +49(0)221 6508300 0) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, e-mail, telefoontje of een bericht via onze website) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te herroepen. Dit kan informeel gebeuren, het is niet nodig redenen op te geven (maar we ontvangen graag feedback). Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij u onverwijld (bijv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van deze herroeping.

Om de annuleringstermijn na te leven, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het annuleringsrecht vóór het einde van de annuleringstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan het hanteren van de goederen dat niet noodzakelijk is voor het controleren van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

Voorbeeld van een annuleringsformulier

(Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen.
en stuur het terug).

- Aan Fabian Molzberger, Roonstraße 29, 50674 Keulen, Duitsland, info@snoozi.com

- Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende producten

goederen (*)/levering van de volgende dienst (*)

- Besteld op (*)/ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en)

- Adres van de consument(en)

- Handtekening van consument(en) (alleen in geval van communicatie op papier)

- Datum(s)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


Annuleringsbeleid [https://shop.trustedshops.com/de/rechtstexte/] aangemaakt met de Trusted Shops [https://shop.trustedshops.com/de/] legale teksteditor in samenwerking met FÖHLISCH Rechtsanwälte [https://foehlisch.com].