⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Geeft veel meer rust in de nacht! - Laura

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Wat een uitvinding! Ben er zo blij mee!! - Hatice

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

1. toepassingsgebied

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze online winkel worden geplaatst. Onze online winkel is uitsluitend gericht op consumenten.

Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met handelingsbekwaamheid, die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2 Contractuele partner, sluiting van het contract, correctiemogelijkheden

De koopovereenkomst wordt gesloten met Snoozi GmbH, Roonstraße 29, 50674 Keulen.

Met de plaatsing van de artikelen in de online winkel doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst voor deze artikelen. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in het winkelmandje leggen en uw gegevens te allen tijde vóór het verzenden van uw bindende bestelling corrigeren door gebruik te maken van de daartoe bestemde correctiehulpmiddelen, die in het bestelproces worden toegelicht. Het contract komt tot stand wanneer u het aanbod van de goederen in het winkelmandje aanvaardt door op de bestelknop te klikken. 2. Onmiddellijk na het verzenden van de bestelling ontvangt u een bevestiging per e-mail.

3. contract taal, contract tekst opslag

De voor het sluiten van de overeenkomst beschikbare talen zijn NL, EN, DE, FR, ES, IT, POL, CZE.

Wij slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze Algemene Voorwaarden in tekstvorm toe. U kunt de tekst van het contract bekijken in onze klantenlogin.

4. leveringsvoorwaarden

De verzendkosten kunnen bovenop de vermelde productprijzen komen. U kunt meer te weten komen over eventuele verzendkosten in de aanbiedingen.

Wij leveren alleen op de verzendingsmanier. Het is helaas niet mogelijk om de goederen zelf af te halen.

5. betaling

De volgende betaalwijzen zijn beschikbaar in onze winkel:

Kredietkaart

Bij het plaatsen van uw bestelling geeft u uw creditcardgegevens op. Na uw legitimatie als rechtmatige kaarthouder wordt de betalingstransactie automatisch uitgevoerd en wordt uw kaart gedebiteerd.

PayPal, PayPal Express

Tijdens het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van de online aanbieder PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te kunnen betalen, moet u daar geregistreerd zijn of zich eerst aanmelden, u legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na het plaatsen van de bestelling in de winkel, vragen wij PayPal om de betalingstransactie te initiëren. De betalingstransactie zal onmiddellijk daarna automatisch door PayPal worden uitgevoerd. U ontvangt verdere instructies tijdens het bestelproces.

6. Garantie en waarborgen

Tenzij hierna uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing. Voor gebruikte goederen geldt het volgende: indien het gebrek zich voordoet na verloop van één jaar vanaf de levering van de goederen, zijn aanspraken op gebreken uitgesloten. Gebreken die zich binnen een jaar na de levering van de goederen voordoen, kunnen worden opgeëist binnen de wettelijke verjaringstermijn van twee jaar vanaf de levering van de goederen.

De bovenstaande beperkingen en verkorting van de termijn gelden niet voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten is veroorzaakt

- in geval van verwonding van leven, ledematen of gezondheid

- in geval van opzettelijke of grovelijk nalatige plichtsverzuim en bedrieglijke opzet

- in geval van niet-nakoming van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming

de goede uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats en op de naleving waarvan de

en op de naleving waarvan de overeenkomstsluitende partij zich regelmatig kan beroepen

(kardinale verplichtingen)

- in het kader van een garantiebelofte, voor zover overeengekomen, of

- voor zover het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet wordt opengesteld.

Informatie over eventuele aanvullende garanties die van toepassing kunnen zijn en hun en hun precieze voorwaarden zijn te vinden bij het product en op speciale informatiepagina's in de online winkel.

Klantenservice: U kunt onze klantenservice voor vragen, klachten en bezwaren bereiken op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer +49(0)221 6508300-0, per e-mail op info@snoozi.com of via onze website.

7. Aansprakelijkheid

Voor vorderingen gebaseerd op schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, zijn wij steeds onbeperkt aansprakelijk

   • in geval van opzettelijke of grovelijk nalatige plichtsverzuim
   • in het geval van garantietoezeggingen, voor zover overeengekomen, of
   • voor zover het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet wordt opengesteld.
   • in geval van verwonding van leven, lichaam of gezondheid

   Bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van het contract en op de nakoming waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen), door lichte nalatigheid van ons, van onze wettelijke vertegenwoordigers of van onze plaatsvervangers, is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij het sluiten van het contract voorzienbare schade, waarvan het optreden typisch te verwachten was.

   Anders zijn vorderingen tot schadevergoeding uitgesloten.

   8. geschillenbeslechting


   De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt vinden. Wij zijn niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.